activeLanguagevi
activeLanguagevnd
avatar

Hướng dẫn đặt hàng
Khuyến mãi
Cộng tác viên

Giảm giá 10% toàn bộ dịch vụ

Tự động nâng cấp khi tổng chi tiêu đạt 600,000 VND
Đại lý

Giảm giá 30% toàn bộ dịch vụ

Tự động nâng cấp khi tổng chi tiêu đạt 6,000,000 VND
Nhà phân phối

Giảm giá 50% toàn bộ dịch vụ

Tự động nâng cấp khi tổng chi tiêu đạt 30,000,000 VND
Điều khoản & Câu hỏi thường gặp
Điều khoản chung

Nghiêm cấm tạo đơn hàng có chứa nội dung vi phạm Pháp luật. Chúng tôi không chịu trách nhiệm, và có quyền từ chối những đơn hàng như vậy.

Nếu cố tình vi phạm tài khoản của bạn sẽ bị khóa, số dư sẽ được đóng băng lại, các thông tin liên quan sẽ được lưu lại và gửi cho cơ quan chức năng trong trường hợp được yêu cầu, bạn sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Pháp luật về những sai phạm đó.

Copyright ©2024 JAS LTD. All rights Reserved.