activeLanguagevi
activeLanguagevnd
User

Hướng dẫn đặt hàng
Khuyến mãi
Cộng tác viên

Giảm giá 10% toàn bộ dịch vụ

Người dùng sẽ tự động được nâng cấp lên Cộng tác viên khi tổng chi tiêu đạt 500,000 VND
Đại lý

Giảm giá 20% toàn bộ dịch vụ

Người dùng sẽ tự động được nâng cấp lên Đại lý khi tổng chi tiêu đạt 5,000,000 VND
Nhà phân phối

Giảm giá 50% toàn bộ dịch vụ

Người dùng sẽ tự động được nâng cấp lên Nhà phân phối khi tổng chi tiêu đạt 25,000,000 VND
Câu hỏi thường gặp

Copyright ©2024 JAS LTD. All rights Reserved.